شهروندی با ارسال این تصاویر پرسیده فعالیت نانوایی، بنگاه معاملاتی ، سوپرمارکت جنب مسجد مسکن مهر بر چه اساس است!؟

دیدگاهتان را بنویسید