جامعه

لزوم هوشیاری افکار عمومی در آستانه ی منفعت طلبی تعدادی از اعضای شورای بوکان

 

♦️پس از طرح سوال تعدادی از اعضای شورای شهر بوکان که به گواه ریاست شورای این شهر به سبب عدم تامین  منافع و خواست های شخصی ایشان ، پس از حجم عظیم کار و‌تغییرات صورت پذیرفته بود  ، به دلیل فشار بالای افکار عمومی و شهروندان بوکانی شکست طرح استیضاح را رسانه ای نمودند با این وجود بر اساس گزارش منابع موثق به  ساکا پرس این پروژه ی شوم و فسادزا همچنان از سوی ایشان در حال پیگیری است و اعلام شکست استیضاح صرفا در راستای تلطیف فضا و آرام نمودن تنش ایجاد شده در سطح افکار عمومی انجام شده است فلذا شایسته است به منظور جلوگیری از سهم خواهی و جلوگیری از گسترش باندهای فساد در مدیریت شهری و شهرداری بوکان افکار عمومی فریب بازی رسانه ای ایجاد شده از سوی ایشان را نخورده و همچنان خواست خود در جهت پیشرفت و تعالی عمران و آبادانی بوکان  با صدای رسا بیان نمایند چرا که رزومه کاری موجود و ضرر عمده ی ناشی از هر گونه تغییرات قطعا نتیجه ای جز عقبگرد و گسترش  فساد نخواهد داشت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا