حاتم بخشی در ضیافت لاکچری شوراهای بوکان

در شرایطی که شاهد رکود فعالیت های عمرانی شهرداری به بهانه های مختلف از جمله کمبود…

بازداشت تعدادی از کارمندان شهرداری بوکان تایید شد

بازداشت تعدادی از کارمندان شهرداری بوکان تایید شد کمیته سیاسی حزب تدبیر و توسعه اطلاعیه صادر…