جامعه

توضیحات رئیس قوه قضاییه در مورد بازداشت پسران معاون اول دستگاه قضا

توضیحات رئیس قوه قضاییه در مورد بازداشت پسران معاون اول دستگاه قضا

محسنی اژه ای:🔸شخصی که زمانی رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص بود یک پسر و دخترش در زندان بودند.🔸در مورد فرزندان معاون اول قوه قضاییه گزارش دادند که خلاف‌هایی مرتکب شده بودند، ما هیچ ابایی نداریم و آنجا که ثابت بشود می‌گوییم بگیرید و بازداشت کنید.🔸پدرش هم مانع نیست تسلیم است‌.بازپرس ، قاضی و ضابط هم نمی ترسند.🔸کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟ برخورد با فساد اثبات شده مسئولان جمهوری اسلامی افتخار جمهوری اسلامی است.

دیدگاهتان را بنویسید