جامعهیاداشت ها

بوکان عروس موکریان؛ قربانی ترفندهای تبلیغاتی وضعیف مدیریت شهری

مهندس محمد علیپوری

فعال فرهنگی وکارشناس رسمی دادگستری ومتخصص و مشاور در امور کارگران و کارفرمایان

توان ظرفیتهای فرهنگی،اقتصادی شهر بوکان با سابقه شهری و مشاهیرو بزرگان نامدار ، شایسته آن نیست که با هدف جنگ قدرت برای رسیدن به صندلی مدیریت شهری ، قربانی ترفندهای تبلیغاتی گردد . در دو دهه گذشته این تنها مردم بودند که آسیب جدی دیدند و این روزها متاسفانه با سرک کشیدن خویش و آفتابی کردن بازوان خود ، با هدف رسیدن به آزمایش و خطاهای خود درآینده و کنار گذاشتن یا انتقام از رقیب مدیریتی ، ترفندهای ابزاری تبلیغاتی زیر ،که در گذشته هم شاهد آن بودیم و حاصلی جزء بحران مدیریت شهری ، توسعه نامتوازن و چند قطبی بودن نداشت ،تکرار میشود:
۱-دانشگاههای آزاد، پیام نور و علمی کاربردی میتوانند روی محتوای مباحث روشنگری فعالیت داشته باشند.دانشگاه محل تبلیغات نیست، دانشگاه نیازمند محیط آرام برای کار علمی است و هرنوع فعالیت باید براساس ضوابط باشد.
۲-رسانه ها وکانالهای فضای مجازی رکن اصلی پیشرفت علمی وروشنگری هستندو میتوانند بر مشارکت گروهی وهمبستگی مردم تاثیر بسزایی داشته باشندو فراهم کردن بستر رسانه و رودررو قرار گرفتن به شیوه ای نامتعادل اخلاق رسانه ای را زیر سوال میبرد.
۳-شیوه های تبلیغاتی در فضای مجازی وتغیر نگرش کاربران وشایعه سازی پیرامون نامزدهای انتخاباتی تحت عنوان مسابقه افزایش و اد کردن عضو در کانالهای یک شبه ویا یک ماهه خود ،بدون مطرح کردن مباحث ومحتوای مدیریت شهری با پیشنیه تجربه کاری و تخصص و تعهد .
۴-سیاست کت و شلواری که سوادو بیسواد،استادو شاگرد ، دکترو کارگرو سنت و مدرنیته را ازهم جدا کرده وتعلق خاطر و همبستگی جامعه را از هم پاشیده است که اینک نتیجه آن را در تناقضات مدیریت شهری و اختلاف سلیقه ای و شخصی و قطبی بودن مردم را تجربه میکنیم.
۵-تبلیغات برای فوتبال یا فوتبال برای تبلیغات (تیم سردار بوکان بزرگترین افتخار برای مردم بوکان بوده وهست و حمایت ازورزش باعث پویای و شادابی جامعه میشود اما ،ایا واقعیت چیز دیگری جزاین نیست ؟
۶-مدیریت شهری و مدیر توانا آفتابگردان نیست که هرروز با طلوع وغروب آفتاب چهره و رخ خود را به کدخدا نمایان کند مردم شایسته خدمات و مدیریت شهری خلاق، هوشمند و شاد هستند. جهت گیری مدیریت شهری باید به سوی مردم باشد.
۷-نام نام میمون است ، کار کار خاتون است ، مصداق علمی است که امروزه عکس گرفتن در کنار کارآفرینان ها ،ورزشکاران و مشاهیرو شاعران ، خوانندگان و بازیگران وسایر…. مدلی برای تبلیغات تبدیل شده و رفیق نیمه راه این افتخار آفرینان شده اند درحالیکه همبستگی و حمایت دائمی ، پشتیبانی و تشویق و حفظ ارزشهای آنان در اولویت قرار دارد.
۸-مظلوم نمایی ، مدرک گرایی ، هزینه های کلان تبلیغاتی وپخش پوسترهای بزرگ تبلیغاتی و خرید مکان بنرهای شهری ، قوم گرایی و طایفه گرایی به جای تخصص و سایر ترفندهای زیبا سازی و فضاسازی و… یکی دیگر از ترفندهای تبلیغاتی بوده که با تعهدو تجربه و وجدان کاری فاصله دارد.
۹-وعده وعیدهای غیر عملی ، تعهد به قطع خدمات ارگانی ، به رخ کشیدن خدمات سازمانی و اداری به نام خویش،تیزر سازی سازمانی و…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا