صدای پای «بی آبی» و گوش هایی که نمی خواهند بشنوند

پایگاه خبری آرمان خرد : در میان عمده مسائل مهم و اساسی که در در حال…

کویری که روزگاری نامش دریاچه بود

در دو دهه گذشته دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور دنیا و بزرگترین دریاچه شور داخلی کشور…