انتقاد از سر به فلک کشیدن نرخ اجاره بها در بوکان و عدم نظارت بر آن

خالد حسین زاده طی یک سال گذشته و به دنبال افزایش قیمت‌ها در تمامی حوزه های…