کافی شاپ ها و باغ رستوران ها در بوکان میزبان حرمت شکنان

ارسالی از شهروند طی چند سال گذشته با افزایش کافی شاپ‌ها،کافه سنتی ها و باغ رستوران…