جامعهسبک زندگی

قطع درختان؛ گامی به سوی نابودی انسان

عکاشه مومنی

تخریب زیستگاه‌ها عاملی برای انقراض گونه‌‌های جانوری در سراسر جهان هستند.

جنگل‌ها اکوسیستم‌هایی هستند که در حفظ ثبات سیاره زمین نقش‌ مهمی دارند و هنگامی که تخریب شوند باعث حوادثی در سطح محلی و جهانی می‌شوند و تهدیدی برای سلامت انسان‌ها هستند.
تخریب زیستگاه‌ها عاملی برای انقراض گونه‌‌ها در سراسر جهان هستند و جنگل‌ها زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری زیادی هستند که در سلامت و درمان انسان‌ها نقش دارند که با تخریب جنگل‌ها از بین می‌روند.
درختان موانعی برای پیشگیری از روانه شدن شدید آب و سیل هستند که چنانچه از بین بروند؛ سیل راحت‌تر و باشدت بیشتری اتفاق می‌افتد و فرسایش خاک بیشتر می‌شود.
درختان با جذب و تبخیرآب باران در ثبات چرخه آب، با جذب نور خورشید و گازهای گلخانه‌ای در جلوگیری از گرم شدن زمین و باتولید گاز اکسیژن در هوا و محیطی سالم برای انسان‌ها نقش دارند.
شایسته است با توجه به اهمیت درختان و جنگل‌ها در سلامت انسان‌ها و حفظ گونه‌های گیاهی وجانوری، ما انسان‌ها درختان را دوست بداریم و از قطع و آتش زدن درختان جلوگیری کنیم و با آموزش اهمیت جنگل‌ها و فرهنگ درخت کاشتن به کودکان درحفظ و کاشتن درختان گامی برداریم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا