شهروندی با ارسال این فیلم از وضعیت ( تاریکه بازار بوکان ) انتقاد دارد و خواستار پیگیری مسئولین است

دیدگاهتان را بنویسید