۱۸ قطعه پرنده در حال انقراض میش‌مرغ در زیستگاه بوکان شمارش شد

گزارش از : محمد ادیب رییس اداره حفاظت محیط زیست بوکان گفت: ۱۸ قطعه پرنده در…

کاهش وزن و 9 نکته که برای آن کار نمی کنند

از نظر تئوری، ایجاد موانعی در مسیر غذا خوردن مانند استفاده از چنگال به جای قاشق…

عدالت شهری

حمزه مرادی/ کارشناس ارشد حقوق سر آغاز عدالت اجتماعی را می توان در ریشه های عدالت…