تاکەسێک لەدەست نەدین قەدری نازانین ….

*️مەرزییەخاکی کاتێک هەواڵی لەدەست دانی کەسێک یان ئازێزێک ئەبیستین، بیسێتێنی ئەم هەواڵەدڵتەزێنە دڵمان زۆز خەمبار و…