معرفی اماکن دیدنی ، تاریخی و گردشگری بوکان

گزارش از: محمد ادیب شهرستان بوکان در جنوب آذربایجان غربی با اماکن متعدد تاریخی، گردشگری و…