معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: زبان، ادب و فرهنگ کردی یکی از صفحات پرافتخار میراث ایرانی است

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از بخش‎های…