۱۱ هزار نفر در آذربایجان غربی منتظر دریافت تسهیلات ازدواج

۱۱ هزار نفر در آذربایجان غربی منتظر دریافت تسهیلات ازدواج سرویس آذربایجان غربی- معاون سیاسی و…