در تاخیر مصوبات؛ هزاران شهروند بوکانی از گاز شهری محروم ماندند

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی از تاخیر در تصویب الحاق اقامتگاه های غیررسمی بوکان به…