آغاز تدوین برنامه ۵ ساله شهرداری بوکان

برای اولین بار شهرداری بوکان در تلاش برای تهیه طرح تدوین برنامه عملیاتی ۵ ساله با…