سهم ناچیز معادن آذربایجان غربی در ایجاد اشتغال

سکینه اسمی   آذربایجان غربی با ۵۳۳معدن و۳ معدن طلا،قطب معادن کشور به شمار می رود…