قائم مقام دبیر حزب تدبیر و توسعه شهرستان بوکان منصوب شد

جلسه معافه قائم مقام دبیر حزب تدبیر و توسعه شهرستان بوکان با حضور بازرس کشوری حزب…