حاتم بخشی در ضیافت لاکچری شوراهای بوکان

در شرایطی که شاهد رکود فعالیت های عمرانی شهرداری به بهانه های مختلف از جمله کمبود…