استاندار آذربایجان غربی: سیلوانا ظرفیت تبدیل به منطقه گردشگری جهانی را دارد

در کنار محرومیت ها و نادیده گرفتن ظرفیتی های بی نظیر گردشگری در منطقه سیلوانای ارومیه، استاندار آذربایجان غربی به معرفی ظرفیت های این م...

ادامه مطلب