۵ پروژه حمایتی از «عروس بوکان» افتتاح شد

مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های برنامه عمل حفاظتی میش مرغ معروف به «عروس…