انجام لایروبی سد انحرافی مهاباد بعد از نیم قرن!

مدیر منابع آب شهرستان مهاباد از عملیات لایروبی و لجن‌برداری سد انحرافی یوسفکند مهاباد در سالجاری…