زلزله خوی آسیبی به راه و ابنیه فنی وارد نکرد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با بررسی های انجام گرفته خوشبختانه…