مروری بر برخی از مهم ترین اقدامات شهرداری بوکان در ۲ هفته گذشته

* در ادامه ی بهسازی معابر سطح شهر/ بتن ریزی چندین کوچه مختلف در خیابان حسین…