استاندار آذربایجان‌غربی: ایستگاه راه آهن نقده دهه فجر افتتاح می شود

استاندار آذربایجان غربی گفت: ایستگاه راه آهن نقده به عنوان نزدیک ترین ایستگاه به مرز تمرچین…