به مناسبت هفته کتاب : در بوکان نمایشگاه کتاب برگزار می شود

کاوه شوقی مدیراجرایی نمایشگاه بزرگ کتاب بوکان در گفتگو با خبرنگار نشریه « ده نگی ولات»…