بیرەوەری هاتنی حەسەن زیرەک بۆ بانە

گێڕەرەوە:حامید بەگی سەرحەدی نووسینەوەی :کەریم ڕەحمانی باقڵ بەهاری ۴۷ بوو. بەهارێکی درەنگ بوو. ئاشێکی ماتۆڕیمان لە…