توضیحات مرکز رسانه قوه قضائیه در مورد جزئیات اقدامات دو محکوم زن در ارومیه

به گزارش پایگاه خبری آرمان خرد، مرکز رسانه قوه قضائیه نوشت: در روزهای گذشته اخباری درباره…