بنیاد آمریکایی: سود یک تریلیون دلاری برجام برای ایران تا سال 2030

بنیاد محافظه کار "دفاع از دموکراسی ها" که مخالف سرسخت احیای برجام است، در گزارش خود مدعی شده ایران در سال نخست اجرای برجام به 274 میلیا...

ادامه مطلب