سنت‌های رمضان در سرزمین اقوام‌ و ادیان

ماه رمضان در آذربایجان غربی، سرزمین رنگین کمان اقوام و ادیان همواره با سنت‌های زیبایی همراه…