معرفی روستای برده زرد بوکان

اسماعیل محمودتبار دهیار بردەزرد روستای برده زرد د۲۲ کیلو متری جنوب شرقی بوکان دهستان فیض الە…