رئیس بنیاد ملی گندمکاران عنوان کرد؛ درخواست گندمکاران برای اصلاح قیمت / برداشت گندم از ۱۰ روز آینده

رئیس بنیاد ملی گندمکاران می‌گوید که با توجه به هزینه‌های تولید و قیمت جهانی درخواست تجدید…