١٧ سال بعد از کوچ هنرمند نامدار کُرد؛ «مجتبی میرزاده»؛ نابغه ای با پنجه های طلایی

گزارش/ تانیا شعفی   ٢۶ تیر ماه، هفدهمین سالروز درگذشت نابغه نامدار کُرد، استاد «مجتبی میرزاده»،…