ثبت جهانی، اقتصاد« اسب کُرد» را متحول می‌کند

مهدی خالوندی مهدی خالوندی روزنامه نگار و سردبیر هفته نامه میلکان در یادداشتی به بهانه ثبت…