ضرورت ترمیم تیم رسانه ای دولت

* محمدعلی خالق نژاد
فعال سیاسی و روزنامه نگار

دولت «تدبیروامید»درشرایطی در حال سپری کردن سال پایانی دوره ۴ساله اول خود است که از ابتدای سال جاری علیرغم تأکید بزرگان نظام مبنی بر یاری رساندن وکمک به دولت ، مخالفان از هر سو هجمه خود بر علیه دولتی که وارث خرابکاری های دولت مورد حمایتشان بود را آغاز کرده ودر این راه از هیچ تلاشی فروگذار ننمودند وبرای موفقیت بیشتر در بحران آفرینی وناکار آمد جلوه دادن دولت تمام توان رسانه ای خود را وارد کارزار ساخته وهر روز با سناریوی جدیدی مسیر دولت را مین گذاری می کنند.
اما برای مقابله با این آتش توپخانه رسانه ای سنگین رقیب اگر بگوییم «روحانی تنهاست » سخنی به گزاف نگفته ایم زیرا باید اذعان نمود که متاسفانه تیم رسانه ای دولت یازدهم ضعیف بوده ودر مقابله با هجمه ها به شدت منفعلانه عمل می نماید تا جایی که اگر چنانچه شخص رئیس جمهور در بزنگاههای حساس رأسا ویک تنه به دفاع وخنثی سازی ترفندهای رسانه ای منتقدین دولت نپردازد چه بسا که با مصائب ومشکلاتی به مراتب صعب تر مواجه گردد .
بدیهی است که در عصر دهکده جهانی که عصر انفجار اطلاعات است وبرد رسانه ای با سرعت بی نهایت خود در حال رقابت بی نظیر است واطلاع رسانی به هنگام وهمه جانبه در پیشبرد اهداف دولت ها وموفقیت و یا شکست آن سهم به سزایی دارد .
در این آوردگاه که دولت دکتر حسن روحانی علیرغم سنگ اندازی در سیاست خارجی در شرایط «پسا برجام» با به کار گیری تیم سیاست خارجی توانمند وکار آمد گامهای اساسی برای پیشرفت وتوسعه کشور برداشته است که به تدریج اثرات مثبت آن در بهبود اوضاع اقتصادی ومعیشتی مردم هویدا خواهد شد اما جناح تندرو رقیب که می توان گفت با حمایتهای جانبدارانه وعلی الخصوص رسانه های در اختیار خود از دولتهای نهم ودهم باعث وبانی بروز بحرانهای عدیده شده وحتی می توان گفت کشور ونظام را مبتلا به گرفتاری عظیمی نمودند نقش چشمگیری داشتند اینک نیزبا استفاده از ضعف وانفعال «تیم رسانه ای دولت یازدهم » برای لاپوشانی وسر پوش نهادن به خرابکاری ها وفسادهای هشت ساله گذشته با سعی وافر تلاش دارند با ایجاد بحران های جدید ومرتبط ساختن آنها با دولت فعلی ،دولت مورد حمایت خود را مبرا ساخته تا بلکه بتوانند از این «نمد کلاهی » برای خود بافته واز شماتت افکار عمومی رهایی یابند .
با رویکرد ضعیف تیم رسانه ای واطلاع رسانی دولت یازدهم که هر روز نحیف تر ولاغر تر می گردد و «روحانی تنهاتر» می شود هجمه رسانه های تندروعلیه دولت سنگین شده ودولت را با مشکلات فراوانی مواجه خواهند ساخت .
اکنون ضعف در چینش مهره های تیم اطلاع رسانی دولت مشهود بوده و لزوم تجدید نظر در آن برای موفقیت بیشتر دولت امری حیاتی به شمار می رود وحتی در این خصوص مقالات ونقدهای متعددی از سوی دلسوزان وحامیان دولت در رسانه ها وشبکه های اجتماعی ومجازی انتشار یافت که «علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد » .
لیکن در حالی که کمتر از یکسال از عمر دولت یازدهم و ده ماه تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در سال ۹۶ زمان باقی مانده رئیس جمهور محترم ومشاوران ایشان با رصد وضعیت موجود تدبیری جهت ترمیم تیم رسانه ای واطلاع رسانی دولت وبه قولی «خانه تکانی »جدی در زمینه اطلاع رسانی به کار گیرند تا قبل از وقوع مشکلاتی بزرگ تر ،ضغف رسانه ای دولت بهبود یابد.
لذا انتظار می رود که جناب دکتر روحانی با کلید تدبیر و امید این راه پر پیچ وخم را با فراغ بال و رو به سوی پیروزی طی طریق نمایند وآن وقت است که شعار «روحانی تنها نیست » واقعا محقق می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید