یاداشت ها

زبان مادری پلی به دنیای کودکان

محمد آریانژاد

زبان مادری، مانند نوری است که به ذهن کودک راه می یابد و او را در مسیر یادگیری هدایت می کند و در توسعه شناختی و عاطفی کودک به او کمک می کند تا با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار کند.

در دل هر کلمه ای که از زبان مادری به گوش کودک میرسد، دنیایی از معانی نهفته است. زبان مادری، نه تنها وسیله ای برای بیان احساسات و افکار است، بلکه بستری است برای رشد و شکوفایی استعدادهای کودک.

چرا زبان مادری اینقدر مهم است؟

زبان مادری، مانند نوری است که به ذهن کودک راه می یابد و او را در مسیر یادگیری هدایت میکند. این زبان، در توسعه شناختی و عاطفی کودک دارد و به او کمک میکند تا با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار کند.

مزیت‌های زبان مادری

تقویت پایه های شناختی: زبان مادری به کودک کمک میکند تا مفاهیم پیچیده را بهتر درک کند و در مدرسه موفق تر باشد.

ارتباط عاطفی قوی: زبان مادری، ریشه های عمیقی در فرهنگ و هویت ما دارد و به کودک احساس امنیت و تعلق می دهد. کودکانی که به زبان مادری تکلم می کنند احساس تعلق عمیق تری به خانواده دارند و عواطف را بیشتر و عمیق تر احساس و درک می کنند.

مهارت های اجتماعی: کودکانی که به زبان مادری صحبت میکنند، در برقراری ارتباط با دیگران مهارت بیشتری دارند.

آسیب‌های محرومیت از زبان مادری

مشکلات یادگیری: کودکانی که از زبان مادری محروم میشوند، ممکن است در فرایند یادگیری با مشکلاتی مواجه شوند. اختلالات یادگیری، عدم تمرکز و حتی در مواردی لکنت زبان و تاخیر در تکلم از مشکلات بالقوه برای این کودکان هست.

کاهش احساس تعلق: زبان مادری، بخشی از هویت ماست و محرومیت از آن میتواند به احساس تعلق کودک آسیب بزند. ذهن نوپای کودک از تحلیل دوگانگی ایجاد شده برای او عاجز است و احساس تعلق و امنیت او نسبت به والدینش کاهش می یابد و نوعی غریبگی در ناخودآگاه کودک شکل می گیرد.

تاثیر منفی بر روابط خانوادگی: زبان مادری، پیوندی است بین کودک و خانواده. بدون آن، این پیوند ممکن است ضعیف شود. یکی از ارکان پیوندهای خانوادگی اشتراکات اعضای خانواده است که با محرومیت از زبان مادری کودک را از یکی از این اشتراکات مهم محروم می کنیم و به تضعیف پیوند کمک می نماییم.

بیایید با ارزش قائل شدن برای زبان مادری، به کودکانمان کمک کنیم تا در دنیایی پر از فرصتهای یادگیری، رشد کنند و شکوفا شوند و مشکلات عاطفی و هویتی را به آینده آنها تحمیل نکنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا