داشـقەچی

* ئیبڕاهیم حەسەنی (جەمیانی)

داشقەچـیـەکـم نــــــەدار
منـداڵ وردو و خێزان دار

لەگەڵ قووقەی کەڵەشێر
لە پاش نوێژو ڕۆژ بەخێر

لەگەڵ زەردەی خـۆرەتاو
بە خۆم و داشـقەی شکاو

هەر لە فێنـکـی بەیانا
بە شـەقـام و کـۆڵانا

بە بەر درکــەو دوکـانا
بە جادە و کووچە و بانا

چاو دەگێــــڕم دەڕوانـم
وێڵی تیـــکەیـەک نـانــم

ڕێــگەی سـەخـتی بــژیـوم
بــڕسـتی لێ بــــڕیـــــوم

ئارەقــەی لـەشــی خــــاوم
دەتکێــــــنە نێــــو پێــــڵاوم

شـاهیــدن بـۆ هــەژاریـــم
ســەخـتە دەردی بێــــکاریم

ورد ورد داشـقەم دەبــزێـوم
بــازاڕی شـــار دەپــێـــــوم

مـانـدو شـــەکـەت پـەرۆشـم
لـە بێ ئیشیــــا نـەخـــــۆشـم

داشــقەی شـەق و شـکـاوم
بـۆتـە ڕەفیـــق و نـــاوم

هـەمـــوو ژیــانـم بــەوە
چــاوم لە دەستـــی ئـەوە

بە دەم نـانــــی ڕێــــمەوە
بێ وچـان دەخولیـــــمـەوە

هـاوار دەکـەم لە نێـو شـار
داشــقەم ئـامـادەن بۆ کـار

دەڕوانــــم لێــرەو لـــەوێ
نـانـــی شــەوم دەســـکەوێ

بـەڵام هـەر وەک هـەموو جـار
بێ ڕوحـمە ژیـــنی ڕۆژگــار

ئەوڕۆش هـەر وەکــوو ڕۆژان
ژیــانــــم دۆڕانـــد بـۆ نــان

ئەوڕۆش لـە بـەخــــــتی خاوم
خـوێـنە فــرمێســــــکی چــاوم

ئەوڕۆش لـە نێــو ئەم شــارە
شـــانســم نـەبــوو بـۆ پـارە

ئەوڕۆش لـە بـەخـت و یـەقـباڵ
جــانـــــتام خــاڵــــــیە و بـەتـاڵ

لـەگەڵ خــامــۆشـــی شـــــارێ
ڕێ دەکــەوم ئێــــــــوارێ

بـەڵام لـە شــەرمـــی منـداڵ
چــۆن ڕووم بێ بچمەوە مـاڵ

کـام مــاڵ و خــانـەو لانـــــــم
شیـــنە شێـــوی شـــــەوانــم

مـــــــناڵ مــات و خــــەو زڕاو
شــــــــڕۆڵ و بـــــــەرگ دڕاو

دەس و پێــــ و پـووز قـەڵەشیو
بـێ نــاز و خــــــۆشــی نـەدیـــو

وەک بــێ بـاب بــنـ و هـەتیــو
ڕەش و ڕووت و بــێ بـــژیــو

هــەر چــەن لـێ یــان دەڕوانـم
خــۆم شــەرمـــەزار دەزانــم

لـە ســۆی دەردی گــرانــــم
لـە ژینـــــــم پـــەشیـــــمانـم

ئیــــتر نـەدارێ وەک مـــن
بێـــــشک بــۆی خۆشـە مـردن

دیدگاهتان را بنویسید